3. DPH, Kontrolní hlášení 2018/19
Přednáší:  Mgr. Josef Janata, daňový poradce

3 DPH, Kontrolní hlášení

Termín:     19.12.2018 (středa) 8:30 - 13:30

Cíl:              V rámci semináře získají posluchači základní přehled o                                   hlavních změnách v zákoníku práce a navazujících                                     předpisů od 1.1.2019. Všechny změny budou                                                   dokumentovány na velké části praktických příkladů.                                         Pozornost bude věnována problematickým                                                     ustanovením a vybraným judikátům                                                              ovlivňující praxi.

Program: - hlavní témata semináře:

 • Novinky v evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • Novela zákona o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání, evidence zaměstnávání cizinců, plnění povinného podílu

 • Novela zákona o specifických zdravotních službách

 • Kontrola na pracovišti

  • novela zákona o inspekci práce

  • nelegální práce

 • Změny v zákoníku práce

  • Převedení zaměstnance na jinou práci

  • Dovolena,
  • Dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
  • Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele
  • Vrcholový řídící pracovník, …

 • Souběh funkce statutárního orgánu s pracovním poměrem   - aktuální stav, řešení souběhu
 • Ochrana osobních údajů – základní informace a povinnosti zaměstnavatele 

KÓD: 1812213

Cena: 1 795,- Kč (bez DPH), 2172,- Kč (s 21% DPH) včetně občerstvení 

Cena celého semináře: 1795,- Kč (bez DPH) 2172,- Kč (včetně DPH)     Cena je určena pro 1 účastníka z jedné firmy
 3450,- Kč (bez DPH) 4175,- Kč (včetně DPH)     Cena je určena pro 2 účastníky z jedné firmy

  CENOVÁ NABÍDKA CELÝCH SEMINÁŘŮ - BALÍČKY  

3 dny CELÝ cyklus 5-ti seminářů

3 dny CELÝ cyklus 5-ti seminářů

Cena je určena pro 1 účastníka z jedné firmy

4950,-Kč (bez DPH) 5990,- Kč (včetně 21% DPH)

Cena je určena pro 2 účastníky z jedné firmy

9400,-Kč (bez DPH) 11374,- Kč (včetně 21% DPH)

  2 dny - cyklus 2 libovolných školení                 Cena je určena pro 1 účastníka z jedné firmy   

28.11.2018 a 07.12.2018
Personální a mzdová problematika + Daň z příjmu a změny Daňového řádu

  2 dny - cyklus 2 libovolných školení                 Cena je určena pro 2 účastníky z jedné firmy  

Personální a mzdová problematika + DPH a Kontrolní hlášení

Daň z příjmu a změny Daňového řádu + DPH a Kontrolní hlášení

Personální a mzdová problematika + DPH a Kontrolní hlášení

Daň z příjmu a změny Daňového řádu + DPH a Kontrolní hlášení

28.11.2018 a 19.12.2018
07.12.2018 a 19.12.2018
Personální a mzdová problematika + Daň z příjmu a změny Daňového řádu
28.11.2018 a 07.12.2018
28.11.2018 a 19.12.2018
07.12.2018 a 19.12.2018

3450,-Kč (bez DPH) 4175,- Kč (včetně 21% DPH)

3450,-Kč (bez DPH) 4175,- Kč (včetně 21% DPH)

3450,-Kč (bez DPH) 4175,- Kč (včetně 21% DPH)

6550,-Kč (bez DPH) 7926,- Kč (včetně 21% DPH)

6550,-Kč (bez DPH) 7926,- Kč (včetně 21% DPH)

6550,-Kč (bez DPH) 7926,- Kč (včetně 21% DPH)

Další zvýhodněné ceny při účasti 3 i více osob z jedné firmy je možné získat na kontaktním telefonu nebo emailu.

  CENOVÁ NABÍDKA - KOMBINACE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ  

1 den - výběr 1 libovolného školení

Cena je určena pro 1 účastníka z jedné firmy

28.11.2018  Personální a mzdová problematika
07.12.2018  Daň z příjmu a změny Daňového řádu
19.12.2018  DPH a Kontrolní hlášení

1795,-Kč (bez DPH) 2172,- Kč (včetně 21% DPH)

1795,-Kč (bez DPH) 2172,- Kč (včetně 21% DPH)

1795,-Kč (bez DPH) 2172,- Kč (včetně 21% DPH)