top of page
2. DPH + Kontrolní hlášení 2019, Daň z příjmu 2018/2019   (cyklus 2 seminářů)
První seminář bude zaměřen na DPH, kde kromě změn platných pro rok 2018, 2019 budou probrány dosud vydané metodické informace finanční správy s návrhem optimální postupu, jak případně minimalizovat dopady jako je ručení, neuznání nároku na odpočet DPH.  Druhá část školení bude zaměřena na významné změny v zákoně o daních z příjmu či na změny postojů finanční správy (daňové, nedaňové náklady, rezervy, odpisy, osvobozené příjmy,…).

2A  DPH, Kontrolní hlášení 2019

2B  Daň z příjmu 2018/2019

Termín:  19.12.2018 (pátek) 8:30 - 12:00

Cíl: Seznámení účastníků s praktickými dopady očekávaných velkých změn DPH s účinností od 1.1.2019 včetně možných postupů pro minimalizaci rizik ve vazbě na DPH. Pozornost bude také věnována vybraným problematickým ustanovením roku 2018

Program: - hlavní témata semináře:

Změny zákona o DPH změny od roku 2019, výklad aktuálních informací GFŘ:

 • Místo plnění u služeb u přeshraničních digitálních služeb,

 • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží,

 • Uplatňování DPH u poukazů,

 • Základ daně a jeho opravy, nový postup v případě nedobytné
  pohledávky,

 • Výpočet daně

 • Sazby daně,

 • Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci,

 • Nárok na odpočet daně (uplatnění nároku, oprava odpočtu daně),

 • Doručování daňových dokladů

 • Změny DPH u společností (sdružení)

 • Rozšíření režimu přeneseni daňové povinnosti, specifika, …

 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období,

 • Kontrolní hlášení 2019 – hlavní úskalí, nové zkušenosti,
  důkazní řízení správce daně, výzvy správců daně

 • Další změny pro rok 2019

Minimalizace rizik ve vazbě na DPH:

 • Možnost snížení rizika neuznaní nároku na odpočet DPH

 • Ručení za daň neodvedenou dodavatelem

 • Nespolehlivý plátce, platby na nenahlášený účet nebo na účet
  mimo tuzemsko, novy institut „nespolehlivá osoba“

Dotazy posluchačů

KÓD: 1812211

Cena: 1 565,- Kč (bez DPH), 1894,- Kč (s 21% DPH) včetně občerstvení 

Termín:  19.12.2018 (pátek) 12:15 - 14:00

Cíl: Seznámení účastníků s praktickými dopady schválených změn zákona o dani z příjmů s účinností pro rok 2018 a 2019.  Pozornost bude také věnována vybraným problematickým ustanovením roku 2018 a informacím z kontrol finančních úřadů

Program: - hlavní témata semináře:

Změny zákona o dani z příjmů pro rok 2018, 2019, výklad aktuálních informací vydaných GFŘ:

 • Nová pravidla pro uplatňování výdajů procentem z příjmů,
  pro rok 2018

 • Nový způsob odepisování technického zhodnocení dle
  §28 odst. 7

 • Nové lhůty pro odepisování nehmotného majetku dle
  §32a

 • Nové odepisování spoluvlastnických podílů

 • Narovnání podmínek u výdajů na dopravu u vozidel
  pořízených na úvěr a následné výpůjčce

 • Daňové výdaje 2018, 2019

 • Pokyn řady D – D-22 – komentář

 • Oznámení o osvobozených příjmech za rok 2018, jejich
  prokazování

Dotazy posluchačů.

 

 

 

KÓD: 1812221

Cena:  655,- Kč (bez DPH), 793,- Kč (s 21% DPH) včetně občerstvení 

Cena za oba semináře (1 školící den 19.12.): 1795,- Kč (bez DPH) 2172,- Kč (včetně DPH)     Cena je určena pro 1 účastníka z jedné firmy
 3450,- Kč (bez DPH) 4175,- Kč (včetně DPH)     Cena je určena pro 2 účastníky z jedné firmy
Místo konání:  H-Centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště
Přednáší:          Mgr. Josef Janata, daňový poradce

CONTO SERVIS s.r.o.

Chelčického 686, 533 51 Pardubice

777 649 019, info@conto-servis.cz

 

Obchodní informace:

IČ: 274 64 334, DIČ:CZ27464334
Číslo účtu: 78-9252950257/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20511.

Napište nám

Jméno *

Email: *

Telefon:

Zpráva:

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page