top of page
Informace pro účastníky kurzů, seminářů
 1. Závaznou přihlášku na kurzy, seminář (semináře) zašlete obratem nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání semináře. Přihlásit se je možné přímo prostřednictvím těchto webových stránek, nebo e-mailem, případně je možné si přihlášku vytisknout a zaslat ji poštou či faxem nebo ji naskenovat a zaslat e-mailem.

 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a společně se zálohovou fakturou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň i ty účastníky, kteří nebudou moci být  z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.

 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrácíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do 5 pracovních dnů před konáním akce.

 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Účastnický poplatek je možné zaplatit na účet č.  78-9252950257/0100 vedený u KB, a.s. Pardubice. Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet.  Účastnický poplatek za jednotlivé semináře zahrnuje náklady spojené s realizací akce, včetně drobného občerstvení a podkladového studijního materiálu.

 5. Registrace účastníků 
  Registrace účastníků na semináři probíhá vždy od 8.00 hodin do 8.30 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře.

 6. Informace o změnách: 
  Účastníci budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informování o změně místa či data konání semináře, o změně lektora, případně o zrušení semináře.

CONTO SERVIS s.r.o.

Chelčického 686, 533 51 Pardubice

777 649 019, info@conto-servis.cz

 

Obchodní informace:

IČ: 274 64 334, DIČ:CZ27464334
Číslo účtu: 78-9252950257/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20511.

Napište nám

Jméno *

Email: *

Telefon:

Zpráva:

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page