top of page

Ostatní služby

Účetnictví a mzdy

 ÚČETNICTVÍ

 • účetnictví on-line – zpracování prvotních dokladů přímo klientem a následná kontrola a případné zaúčtování složitějších účetních případů v naší společnosti

 • externí vedení účetnictví, daňové evidence

 • zpracování účetní závěrky (řádná, mimořádná,…),

 • zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • zavedení účetnictví, výběr a zaškolení zaměstnanců na pracovní pozice související s účetnictvím, mzdami

 • účetní supervize a dohled nad účtárnou klienta

 • metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta

 • rekonstrukce účetnictví

 • zpracování vnitropodnikových směrnic a norem

  MZDY

 • zpracování mezd, personalistiky

 • zastupování klientů  při všech kontrolách mzdové agendy ze strany státních institucí OSSZ, ZP, FÚ, IBP,..)

 • pracovněprávní poradenství

 • mzdový audit (kontrola postupu správnosti už zpracovaných mezd,...)

 • úhrady mezd a odvodů ze specálního založeného bankovního účtu

Služby daňového poradce

 • sestavení daňových přiznání a hlášení ke všem daním

 • odklad přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob k 30.06. (01.07.)

 • revize daňových přiznání sestavených klientem

 • odhady výpočtu daně z příjmu v průběhu roku

 • poradenství k daňovým otázkám každodenní podnikatelské praxe ve všech oblastech daní

 • hot line servis“ i zpracování daňových analýz ke složitějším otázkám a mimořádným transakcím

 • daňová optimalizace a plánování pro konkrétní podnikatelský záměr, optimalizace daňové strategie pro
  podnikání v České republice i v zahraničí

 • revize a různých typů smluvních vztahů

 • zastupování daňovým poradcem před finančním úřadem na základě plné moci

 • řešení kontrol finančního úřadu, kompletní řešení odvolacího řízení proti rozhodnutí finančního úřadu, případně odvolacího finančního ředitelství u Krajského soudu

 • průběžný daňový dohled nad zpracovávaným účetnictvím
  u jednotlivých firem

Ekonomické a organizační poradenství

 • poskytování sídla společnosti, virtuální kancelář

 • zakládání a prodej nových obchodních společností

 • transformace stávajících obchodních společností,

 • organizování valných hromad včetně zpracování zápisů do obchodního rejstřík

 • poradenství při výběru, implementaci a optimalizaci vhodného informačního systému na konkrétní podmínky

 • řízení lidských zdrojů (organizační struktura, role a kompetence, hodnocení a odměňování zaměstnanců, …)

 • poradenství při tvorbě firemní strategie (vize, strategie,
  plánování, cíle, úkoly, obchodní modely,…)

 • optimalizace firemních procesů

 • řízení inovací, řízení financí, krizové řízení

 • audit (audit lidských zdrojů, finančních zdrojů, procesů, …)

Speciální poradenství

 • poradenství a implementace EET

 • požární ochrany a služby v oblasti BOZP -

 • poradenství a implementace GDPR (Ochrany osobních údajů)

Ekonomický informační systém PREMIER system

 • instalace programu, nastavení parametrů, číselníků

 • implementace (zavedení) modulů CRM, WORKFLOW, SKLAD, VÝROBA, ZAKÁZKA, FAKTURACE, ÚČETNICTVÍ,
  MZDY, MAJETEK na konkrétní

 • individuální podmínky firmy
  individuální a hromadné školení uživatelů k obsluze jednotlivých modulů programu PREMIER

 • dohled při zahájení rutinního zpracování v systému

 • PREMIER přímo ve firmě nebo vzdáleným přístupem

 • účetní controlling pro firmy účtující v programu PREMIER
  system, kontrola zpracování nebo i úplné vyhotovení roční účetní závěrky

 • revize zpracovávaného účetnictví, mezd, rekonstrukce
  účetnictví a mezd, majetku
  v programu PREMIER

 • servis systému PREMIER (převody dat, instalace nových verzí, zaúčtování skladu, ukončení roku, kontrola a oprava dat, úprava pohledů a tiskových sestav, konzultace a optimalizace postupů práce s programem, …)

 • preventivní prohlídky (verifikace dat, kontrola a revize nastavení jednotlivých modulů, …)

O společnosti
conto_house01.jpg
Společnost CONTO SERVIS s.r.o. je poradenská společnost, která vznikla v roce 2004 na základě několikaletých zkušeností jejich zakladatelů.  Během své doby působnosti na trhu si velmi dobře upevnila své postavení v tomto oboru a to nejen v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale také v Praze, v kraji Libereckém, Středočeském a v kraji Vysočina. Služby neposkytujeme pouze v rámci České republiky, ale máme své zákazníky na Ukrajině, Slovensku, v Rakousku, Německu, Francii a Severním Irsku.
Proč si vybrat školení u nás?
Kvalita
Praxe v oboru
Profesionalita
Individuální přístup
Odbornost

Centrála:

CONTO SERVIS s.r.o.

Chelčického 686, 533 51 Pardubice

777 649 019, info@conto-servis.cz

Pobočka

CONTO SERVIS s.r.o.
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové

Mobil: +420776649 019
E-mail: infohk@conto-servis.cz

Obchodní informace:

IČ: 274 64 334, DIČ:CZ27464334
Číslo účtu: 78-9252950257/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20511.

Napište nám

Jméno *

Email: *

Telefon:

Zpráva:

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page