top of page
Evidence skutečných majitelů právnických osob 

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se v EU neustále zpřísňují a to prostřednictvím vydané směrnice Rady (EU) č. 2015/849. Do české legislativa byla tato směrnice transformována přijetím novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Novela mimo jiné zavádí povinnou evidenci údajů o skutečných vlastnících právnických osob (s.r.o., a.s.,, v.o.s., k.s.) a svěřenských fondů do neveřejného rejstříku. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019.

Evidence skutečných majitelů právnických osob

Termín:  12.12.2018 (středa) 8:30 - 11:30 (12:00)

Cíl: 

V rámci konzultačního semináře seznámit účastníky s novelou Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která  mimo jiné zavádí povinnou Evidenci údajů o skutečných vlastnících právnických osob a svěřeneckých fondů.  Na semináři budou probrány základní informace o novele, bude proveden rozbor jak se určuje skutečný majitel, jaké mohou být následky  nezapsání skutečného majitele do Evidence.  Na závěr semináře semináře bude provedena praktické ukázky vyplnění formuláře pro zápis skutečného majitele včetně specifikace dalšího postupu.

Určeno: 

Odborný seminář je určen vzhledem ke své aktuálnosti pro účetní, ekonomy, ředitele společností, majitele a jednatele firem či ostatní statutární zástupce

Program: - hlavní témata semináře:

 • novela zákona č.253/2008 Sb., ve vazbě na povinnou evidenci údajů o skutečných vlastnících právnických osob,

  • základní informace​ o novele

  • kdo je skutečným majitelem

  • evidence údajů o skutečných majitelích

  • Následky nezapsání skutečného majitele do Evidence skutečných majitelů

 • Praktická ukázka vyplnění formuláře pro zápis skutečného majitele a postup pro jeho odeslání

 • Dotazy posluchačů

 

Místo konání:  Školící centrum CONTO SERVIS s.r.o., Chelčického 686,  53351 Pardubice
Přednáší:          Mgr. Josef Janata, daňový poradce

CONTO SERVIS s.r.o.

Chelčického 686, 533 51 Pardubice

777 649 019, info@conto-servis.cz

 

Obchodní informace:

IČ: 274 64 334, DIČ:CZ27464334
Číslo účtu: 78-9252950257/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20511.

Napište nám

Jméno *

Email: *

Telefon:

Zpráva:

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page