top of page
1. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA v praxi roku 2019  (cyklus 2 seminářů)
Semináře budou zaměřeny na mzdovou a personální oblast, kde kromě níže uvedeného obsahu budou probrány i změny ve výpočtu zdravotního pojištění, švarcsystém (nelegální práce), souběh funkce jednatele a ředitele,  i další velmi problematické oblasti : pracovní cesta a práce přesčas, zaměstnání malého rozsahu, finanční postihy zaměstnanců, chyby při uzavírání pracovního poměru, co je hlavním předmětem kontroly Oblastního inspektorátu práce.  Druhý seminář bude věnován změnám při zpracování mezd, změnám v dani z příjmu ze závislé činnosti, změně limitu pro DPČ malého rozsahu,
Místo konání:  H-Centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště
Přednáší:          Mgr. Josef Janata, daňový poradce

1A  Změny v pracovním právu 2019

1B  Mzdy a platy 2019

Termín:     07.12.2018 (pátek) 8:30 - 12:00

Cíl: V rámci semináře získají posluchači základní přehled o hlavních změnách v zákoníku práce a navazujících předpisů od 1. 1. 2019. Všechny změny budou dokumentovány na velké části problematickým ustanovením a vybraným judikátům ovlivňující personální praxi.

Program: - hlavní témata semináře:

 • Shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce
  2018-2019

 • Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se
  zdravotním postižením

 • Zákon o specifických zdravotních službách

 • Kontrola inspektorátu bezpečnosti práce na pracovišti
  - nelegální práce

 • Změny v zákoníku práce
  o Dočasné přidělení zaměstnance
  o Dovolena a její výpočet, nová pravidla výpočtu
  o Dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
  o Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele
  o Doručování písemností zaměstnavatelem
  o Vrcholový řídící pracovník, …

 • Souběh funkce statutárního orgánu s pracovním
  poměrem
  – aktuální stav, řešení souběhu

 • Zhodnocení dopadu GDPR na ochranu osobních údajů
  uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců

 • Dotazy posluchaců

KÓD: 1812111

Cena: 1 565,- Kč (bez DPH), 1894,- Kč (s 21% DPH) včetně občerstvení 

Termín:    07.12.2018 (pátek) 12:15 - 14:00

Cíl: V rámci semináře získají posluchači základní přehled o hlavních změnách v oblasti mezd a platů od 1. 1. 2018. Všechny změny budou dokumentovány na velké části praktických příkladů. Pozornost bude také věnována problematickým případům ve zpracování mezd v roce 2018

Program: - hlavní témata semináře:

 • Změny minimální mzdy pro rok 2019, změny mzdových
  tarifů pro rok 2019
  a dopady do dalších právních předpisů

 • Změny ve zdravotním pojištění,

 • Změny v nemocenském pojištěnínový limit DPČ 3.000

 • Změny životního minima

 • Změny v oblasti daně z příjmu ze závislé činnosti
  o daňové zvýhodnění na děti, způsob prokazování nároku
  o školkovné pro rok 2019, …
  o Náležitosti mzdového listu
  o Návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví
  o Prohlášení poplatníka …..

 • Benefity zaměstnanců

 • Zpracování mzdy od 01.01.2019 – nejnižší úroveň
  zaručené mzdy, srážky ze mzdy, …

 • Příklady zpracování mezd

 • Elektronická komunikace se státní správou pro rok 2019

 • Dotazy posluchačů.   

 

 

  KÓD: 1812121

Cena: 655,- Kč (bez DPH), 793,- Kč (s 21% DPH) včetně občerstvení 

Cena: 655,- Kč (bez DPH), 793,- Kč (s 21% DPH) včetně občerstvení 

Cena za oba semináře (1 školící den-07.12): 1795,- Kč (bez DPH) 2172,- Kč (včetně DPH)     Cena je určena pro 1 účastníka z jedné firmy
 3450,- Kč (bez DPH) 4175,- Kč (včetně DPH)     Cena je určena pro 2 účastníky z jedné firmy

CONTO SERVIS s.r.o.

Chelčického 686, 533 51 Pardubice

777 649 019, info@conto-servis.cz

 

Obchodní informace:

IČ: 274 64 334, DIČ:CZ27464334
Číslo účtu: 78-9252950257/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20511.

Napište nám

Jméno *

Email: *

Telefon:

Zpráva:

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page